Home | CASA MUZEU FUNDU MOLDOVEI | ISTORIC | EXPOZITIA | MUZEUL SATULUI | MANIFESTARI CULTURALE

MUZEUL ARTA LEMNULUI CAMPULUNG

EXPOZITIA

imagine10.jpg

Cea mai mare parte a  pieselor prezentate în circuitul   muzeului sunt realizate din lemn de molid, din brad şi foioase, majoritatea   fiind datate in secolele al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

 

Lemnul este prezent şi în confecţionarea unor piese utilizate   la culesul şi transportul fructelor de pădure - fragi, afine, zmeură, ciuperci – coşurile împletite din coajă de brad, din crengi de alun sau din rădăcină de molid,     alături de hreabănul folosit la recoltarea afinelor.

 

 

imagine4.jpg

Un spaţiu generos este destinat ocupaţiei principale a locuitorilor din ţinutul Câmpulung – păstoritul.  Inventarul destinat acestei ocupaţii este bogat şi  realizat, în cea mai mare măsură, din lemn: găleata pentru mulsul oilor, cupa şi doniţa pentru muls vacile, cofe, bote ciobăneşti şi linguri de diferite mărimi, un inventar de vase şi unelte pentru prepararea brânzei   din care nu lipsesc budacile şi doniţele, tăugerul, lopăţelele de urdit, hârzobul, chiagornicerele.

 

  Deşi improprie pentru agricultură, în zonă se cultiva cartoful şi  mai rar porumbul.  Plugul de lemn expus în această sală datează de la mijlocul secolului al XVII-lea, alături de grapă şi furci din lemn.

  

imagine5.jpg

Păscăriţele sunt, cele mai realizate obiecte, având în vedere   destinaţia lor specială – adusul alimentelor la sfinţit de Paşti.  
"Corneciurile" pentru praf de puşcă,   pirogravate cele mai multe dintre ele,  erau prezente în multe gospodării, pădurile ce acopereau cea mai mare parte din ţinut fiind o  permanentă invitaţie la vânătoare.

imagine8.jpg

   Arborii de rezonanţă, întâlniţi în codrii străjuiţi de obcini, au îndemnat pe mulţi  meşteri  pricepuţi   să caute în trupul lemnului formele limpezi care nasc sunete.

Alături de instrumentele populare   specifice zonei, - buciumul şi cornul de vânătoare - cioplite din lemn rezonant şi învelit în  coajă de mesteacăn, apar în salile muzeului tilinca, fluierul, cobza. 

 

imagine11.jpg

 Industria casnică textilă    este ilustrată prin gama obiectelor din lemn  începând cu stativele sau războaiele de ţesut, - cele instalate în muzeu datând din secolul al XIX-lea- şi continuând cu vatala, vârtelniţa, urzitorul, suveica.  Furcile de tors sunt, pentru zonă, un element semnificativ,   ele fiind dăruite de flăcăi fetelor  de măritat. 

În anul 1882 se deschide în oraşul Câmpulung Bucovina, Şcoala de Arte şi Meserii, cu profil de tâmplărie, sculptură în lemn şi construirea  instrumentelor muzicale.  

             La solicitarea lui Ilie Veslovski, directorul şcolii, Ion Ştefureac acceptă invitaţia de a deveni profesor al acestei şcoli şi se mută la Câmpulung, aducând cu el şi importanta colecţie ce o realizase.                       

imagine16.jpg

Activitatea Şcolii de Arte şi Meserii  este ilustrată în   două săli ale muzeului, reunind   lucrări de absolvire ale elevilor şi sculpturi realizate de profesorii şcolii.

imagine1a.jpg

Sala cea mai impunătoare a muzeului a fost rezervată transporturilor.   Celebritatea o deţine carul din lemn pentru transportul vinului din zonele viticole ale Moldovei, piesă datată la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor. 
  

Săniile  pentru ocazii se foloseau în zilele de sărbătoare, la vizitele familiale, ocazionate de sărbători, sau la nunţi. 

imagine6.jpg

 Mobilierul ţărănesc este o categorie de bunuri bine reprezentată în realitatea etnografică a zonei,  podişorul, blidarul şi lada masă, fiind nelipsite in fiecare casă.

Un loc aparte îl ocupă lada de zestre care trebuia să reţină atenţia colectivităţii  atât prin mărime cât şi prin aspectul general.

imagine15.jpg

Universul gospodăriei  ţărăneşti din zonă este bine reprezentat în expoziţia în aer liber a muzeului prin principalele tipuri de locuinţe şi construcţii anexe, valoroase atât prin vechime cât şi prin soluţiile constructive, tradiţionale, pe care  le cultivă. Casa huţulă din secolul la XVII – lea a fost transferată din satul Ciumârna în anul 1990.

Celălalt obiectiv este o locuinţă de la mijlocul  secolului al XVIII-lea, de plan tindă cameră;  bârnele lutuite şi văruite dau o notă luminoasă interiorului în ciuda ferestrelor foarte mici, întărite cu gratii   forjate. 

 

acasacampulung1.jpg

Realizat de publisimeditor cu sprijinul
Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Suceava

sigla.jpg